اطلاعات تماس
 
تلفن: 02188600656
نمابر: 02188600656
آدرس دفتر انجمن: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی (یوسف آباد سابق) خیابان 55 روبروی پارک دوستان پلاک 4 واحد 8 طبقه اول
پست الکترونیکی: irancomparative@gmail.com
کد پستی:


نشستها

اولین نشست مجمع عمومی انجمن آموزش و پرورش تطبیقی برگزار شد.

 

اولین نشست انجمن علمی آموزش و پرورش تطبیقی در روز سه شنبه ۱۲ اسفندماه ۱۳۹۳ ساعت ۱۴٫۳۰ در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.

 آلبوم تصاویر (کلیک کنید)

در این جلسه که با حضور اعضا پیوسته انجمن تشکیل شد. ابتدا آقای دکتر علیرضا رحیمی، به عنوان هماهنگ کننده انجمن به نوضیحاتی در باره انجمن، اهداف و برنامه های آن پرداخت، سپس آقایان دکتر عباس معدندار آرانی، و اکبر رهنما به ایراد سخنانی در باره سطوح و گستره مطالعات تطبیقی در آموزش و پرورش پرداختند. سخنرانان در باره جای خالی انجمن آموزش و پرورش تطبیقی در ایران و ضرورت وجود این انجمن سخن گفتند و از اعضا انجمن درخواست کردند که در توسعه فعالیتهای و پیشبرد اهداف انجمن کوشا باشند.

در این جلسه، پس از ارائه توضیحاتی توسط دکتر رحیمی در باره وظایف هیئت مدیره و نقش اعضا این هیئت در انجمن، انتخابات هیئت مدیره تحت نظارت نماینده وزارت علوم،تحقیقات و فناوری سرکار خانم آموزگار انجام گرفت.

مجمع عمومی انجمن علمی آموزش و پرورش تطبیقی ایران،  پس از تعیین هیئت  رییسه (آقایان محمدصادق ذاکری،  سلیمان نوروزی قاسم آبادی، دکتر میرزا محمدی و  خانم رویا فتحی)  از میان ۱۳ کاندیدای هیئت مدیره، نامبردگان زیر را با آراء مخفی خود به عنوان اعضای هیئت مدیره انجمن تعیین نمود:

آقای دکتر علیرضا رحیمی با ۵۱ رأی- آقای دکتر عباس معدن دار آرانی با۵۰ رای-  خانم دکتر گلنار مهران با ۴۵ رأی- آقای دکتر اکبر رهنما با ۴۰ رأی- خانم دکتر عزت خادمی با ۲۲ رأی-آقای دکتر محمدرضا کرامتی با۷ رأی-آقای مصطفی مستکملی با ۷ رأی

مجمع عمومی انجمن همچنین از میان ۳ نفر کاندیدا، نامبردگان زیر را به عنوان بازرس تعیین نمود:آقای محمدرضا احمدی طباطبایی با ۲۶ رای و آقای حمید احمدی هدایت با ۱۴ رأی

اولین نشست انجمن علمی آموزش و پرورش تطبیقی در روز سه شنبه ۱۲ اسفندماه ۱۳۹۳ ساعت ۱۴٫۳۰ در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.

 آلبوم تصاویر (کلیک کنید)

در این جلسه که با حضور اعضا پیوسته انجمن تشکیل شد. ابتدا آقای دکتر علیرضا رحیمی، به عنوان هماهنگ کننده انجمن به نوضیحاتی در باره انجمن، اهداف و برنامه های آن پرداخت، سپس آقایان دکتر عباس معدندار آرانی، و اکبر رهنما به ایراد سخنانی در باره سطوح و گستره مطالعات تطبیقی در آموزش و پرورش پرداختند. سخنرانان در باره جای خالی انجمن آموزش و پرورش تطبیقی در ایران و ضرورت وجود این انجمن سخن گفتند و از اعضا انجمن درخواست کردند که در توسعه فعالیتهای و پیشبرد اهداف انجمن کوشا باشند.

در این جلسه، پس از ارائه توضیحاتی توسط دکتر رحیمی در باره وظایف هیئت مدیره و نقش اعضا این هیئت در انجمن، انتخابات هیئت مدیره تحت نظارت نماینده وزارت علوم،تحقیقات و فناوری سرکار خانم آموزگار انجام گرفت.

مجمع عمومی انجمن علمی آموزش و پرورش تطبیقی ایران،  پس از تعیین هیئت  رییسه (آقایان محمدصادق ذاکری،  سلیمان نوروزی قاسم آبادی، دکتر میرزا محمدی و  خانم رویا فتحی)  از میان ۱۳ کاندیدای هیئت مدیره، نامبردگان زیر را با آراء مخفی خود به عنوان اعضای هیئت مدیره انجمن تعیین نمود:

آقای دکتر علیرضا رحیمی با ۵۱ رأی- آقای دکتر عباس معدن دار آرانی با۵۰ رای-  خانم دکتر گلنار مهران با ۴۵ رأی- آقای دکتر اکبر رهنما با ۴۰ رأی- خانم دکتر عزت خادمی با ۲۲ رأی-آقای دکتر محمدرضا کرامتی با۷ رأی-آقای مصطفی مستکملی با ۷ رأی

مجمع عمومی انجمن همچنین از میان ۳ نفر کاندیدا، نامبردگان زیر را به عنوان بازرس تعیین نمود:آقای محمدرضا احمدی طباطبایی با ۲۶ رای و آقای حمید احمدی هدایت با ۱۴ رأی

طراحی و اجرا : شرکت آداک