اطلاعات تماس
 
تلفن: 02188600656
نمابر: 02188600656
آدرس دفتر انجمن: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی (یوسف آباد سابق) خیابان 55 روبروی پارک دوستان پلاک 4 واحد 8 طبقه اول
پست الکترونیکی: irancomparative@gmail.com
کد پستی:


موسسان و هیئت مدیره

 

مجمع عمومی انجمن علمی آموزش و پرورش تطبیقی ایران، در اولین نشست خود، در روز سه شنبه ۱۲ اسفندماه ۱۳۹۳ ساعت ۱۴٫۳۰ در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار گردید.

 

 

اسامی موسسان انجمن آموزش وپرورش تطبیقی ایران ( ترتیب الفبائی )

 

 

دانشیار دانشگاه شاهد

آقاي دكتر اکبر رهنما

دانشیار دانشگاه پیام نور

آقاي دكترمحمد رضا سرمدي

دانشیار دانشگاه خوارزمی

آقاي دكتر عليرضا عصاره

استاد دانشگاه کرمان

آقاي دكتر حميد رضا علوي

دانشیار دانشگاه لرستان

آقاي دكترسعيد فرح بخش

استاد دانشگاه پیام نور

آقاي دكتر مهران فرج الهي

دکتری در آموزش وپرورش تطبیقی از دانشگاه صوفیه

خانم دکتر لیدا کاکیا

دانشیار دانشگاه تهران

آقاي دكترمحمد رضا كرامتي

استادیار دانشگاه لرستان

آقاي دكتر عباس معدن دار آرانی

استاد دانشگاه علامه طباطبائی

آقاي دكتر حسن ملكي

دانشیار دانشگاه الزهرا

خانم دكتر گلنار مهران

 

طراحی و اجرا : شرکت آداک