English
اطلاعات تماس
 
تلفن: 02188600656
نمابر: 02188600656
آدرس دفتر انجمن: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی (یوسف آباد سابق) خیابان 55 روبروی پارک دوستان پلاک 4 واحد 8 طبقه اول
پست الکترونیکی: irancomparative@gmail.com
کد پستی:


مجمع عمومی

 

دومین نشست مجمع عمومی انجمن آموزش و پرورش تطبیقی برگزار شد.

 

دومین نشست انجمن علمی آموزش و پرورش تطبیقی در روز چهارشنبه 8دی ماه ۱۳۹۳ساعت 3 بعد ازظهر در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش برگزار شد.

در این جلسه که با حضور کلیه اعضا انجمن تشکیل شد در ابتدا جناب آقای دکتر علیرضا عصاره ، رییس پژوهشگاه تعلیم و تربیت و از موسسان انجمن آموزش و پرورش تطبیقی ایران سخنانی را در خصوص رقابت های آموزشی و نقش علم آموزش و پرورش تطبیقی در کسب و انتقال تجارب و نوآوری های آموزشی بیان نمودند. سپس رییس انجمن آقای دکتر عباس معدندار آرانی به ارائه نوضیحاتی در باره اقداماتی که در دوره نخست توسط هیات مدیره صورت گرفته است به شرح زیر اشاره کردند :

1.پذیرش و ثبت نام اعضای پیوسته و وابسته

2.تاسیس نخستین شعبه استانی انجمن در استان لرستان

3. ایجاد و راه اندازی سایت اختصاصی انجمن

4. تصویب برگزاری نخستین کنفرانس بین المللی انجمن در سال 1396

5. برگزاری نشست علمی در دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس در سال جاری

6. برگزاری کارگاه روش شناسی پژوهش های تطبیقی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

7. اخذ موافقت اولیه کمیسیون نشریات وزارت علوم جهت نشر نخستین فصلنامه علمی – پژوهشی به زبان انگلیسی

مجمع عمومی انجمن علمی آموزش و پرورش تطبیقی ایران،  پس از تعیین هیئت  رییسه (آقایان دکتر حجت صفار حیدری،  دکتر مجید رعنائی ، سعید سیدی و  خانم شیوا ابریشم باف)  از میان 11کاندیدای هیئت مدیره، نامبردگان زیر را با آراء مخفی خود به عنوان اعضای هیئت مدیره انجمن تعیین نمود:

آقای دکتر عباس معدن دار آرانی -  خانم دکتر گلنار مهران – خانم دکتر لیدا کاکیا - آقای دکتر محمدرضا کرامتی - آقای دکتر اکبر رهنما – آقای دکتر سعید فرح بخش و آقای حمید احمدی هدایت 

مجمع عمومی انجمن همچنین از میان ۳نفر کاندیدا، سرکار خانم دکتر آسیه آل مراد را به عنوان بازرس انتخاب نمود. 

 

 

اولین نشست مجمع عمومی انجمن آموزش و پرورش تطبیقی برگزار شد.

 

اولین نشست انجمن علمی آموزش و پرورش تطبیقی در روز سه شنبه ۱۲ اسفندماه ۱۳۹۳ ساعت ۱۴٫۳۰ در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.

 آلبوم تصاویر (کلیک کنید)

در این جلسه که با حضور اعضا پیوسته انجمن تشکیل شد. ابتدا آقای دکتر علیرضا رحیمی، به عنوان هماهنگ کننده انجمن به نوضیحاتی در باره انجمن، اهداف و برنامه های آن پرداخت، سپس آقایان دکتر عباس معدندار آرانی، و اکبر رهنما به ایراد سخنانی در باره سطوح و گستره مطالعات تطبیقی در آموزش و پرورش پرداختند. سخنرانان در باره جای خالی انجمن آموزش و پرورش تطبیقی در ایران و ضرورت وجود این انجمن سخن گفتند و از اعضا انجمن درخواست کردند که در توسعه فعالیتهای و پیشبرد اهداف انجمن کوشا باشند.

مجمع عمومی انجمن علمی آموزش و پرورش تطبیقی ایران،  پس از تعیین هیئت  رییسه (آقایان محمدصادق ذاکری،  سلیمان نوروزی قاسم آبادی، دکتر میرزا محمدی و  خانم رویا فتحی)  از میان ۱۳ کاندیدای هیئت مدیره، نامبردگان زیر را با آراء مخفی خود به عنوان اعضای هیئت مدیره انجمن تعیین نمود:

آقای دکتر علیرضا رحیمی - آقای دکتر عباس معدن دار آرانی -  خانم دکتر گلنار مهران - آقای دکتر اکبر رهنما - خانم دکتر عزت خادمی -آقای دکتر محمدرضا کرامتی -آقای مصطفی مستکملی 

مجمع عمومی انجمن همچنین از میان ۳ نفر کاندیدا، نامبردگان زیر را به عنوان بازرس تعیین نمود:آقای محمدرضا احمدی طباطبایی  و آقای حمید احمدی هدایت 

اولین نشست انجمن علمی آموزش و پرورش تطبیقی در روز سه شنبه ۱۲ اسفندماه ۱۳۹۳ ساعت ۱۴٫۳۰ در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.

طراحی و اجرا : شرکت آداک