English
اطلاعات تماس
 
تلفن: 02188600656
نمابر: 02188600656
آدرس دفتر انجمن: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی (یوسف آباد سابق) خیابان 55 روبروی پارک دوستان پلاک 4 واحد 8 طبقه اول
پست الکترونیکی: irancomparative@gmail.com
کد پستی:


جدیدترین کتب منتشر شده

                                                                                                                      به نام خدا

یکی از رسالت های انجمن های علمی معرفی منابع و آثار وزین در رشته مرتبط با حوزه فعالیت آن انجمن می باشد. در این راستا باید اذعان نمود دو مشکل اساسی در خصوص علم " آموزش وپرورش تطبیقی " وجود دارد . اول اینکه مرکز تخصصی برای معرفی کتاب های مربوط به این رشته وجود ندارد. دوم ، به علت فقدان ارتباط بین نویسندگان و اساتید دانشگاه و دانشجویان ، بسیاری از آنان از چاپ ونشر منابع جدید خبر نداشته و دائما از یک یا دو منبع شناخته شده استفاده می کنند.ضمن قدردانی ازکوشش های  علمی  نویسندگان کتب معروف ، باید گفت که علم آموزش وپرورش تطبیقی نیز همچون سایر علوم دائما روندی تکاملی را طی نموده و طبعا مباحث جدید و دانش روزآمدی خلق و در دسترس محققان این رشته در مجامع آموزشی و پژوهشی دنیا قرار می دهد. بر این اساس، انجمن آموزش وپرورش تطبیقی از کلیه نویسندگان و پژوهشگران و استادان دانشگاه که کتابی در این حوزه علمی چاپ کرده اند ، دعوت می نماید 1 نسخه از کتاب خود را به آدرس انجمن ارسال فرمایند تا اقدام لازم جهت معرفی آن در سایت انجمن صورت پذیرد. در اینجا فرصت را غنیمت دانسته و به معرفی بعضی از آثار منتشره در سال های اخیر می پردازم .

                                                                                                               با تشکر فراوان

                                                                                                         دکتر عباس معدن دار

                                                                                        رییس انجمن آموزش وپرورش تطبیقی ایران

1.      بری ، مارک ،  2003. آموزش و پرورش تطبیقی : سنت ، تجدد و چالش های نوین . ( مترجم عباس معدن دار، 1384) تهران : نشر جنگل

2.      معدن دار، عباس.1385. آموزش و پرورش تطبیقی : نظریات وتئوری های بنیادین . تهران : نشر جنگل

3.      بری ، مارک ، آدامسون ، باب و میسن، مارک. 2007. پژوهش های تطبیقی در آموزش و پرورش: رویکرد و روش . ( مترجم عباس معدن دار و پروین عباسی ، 1390) تهران : نشر آییژ

4.      معدن دار، عباس و کاکیا ، لیدا .1394. آموزش و پرورش تطبیقی : چشم اندازهای نوین . تهران : نشر آییژ

طراحی و اجرا : شرکت آداک