menusearch
cesir.ir

انجمن آموزش و پرورش تطبیقی ایران | گسترش، پیشبرد و ارتقای علم

جستجو
برگزاری کارگاه علمی با موضوع«آشنایی با روش شناسی پژوهش های تطبیقی در علوم انسانی»برگزاری کارگاه علمی با موضوع«آشنایی با روش شناسی پژوهش های تطبیقی در علوم انسانی» انجمن آموزش و پرورش تطبیقی با همکاری پژوهشکده سمت کارگاه علمی با موضوع«آشنایی با روش شناسی پژوهش های تطبیقی در علوم انسانی»در طی دو جلسه روزهای 22 و 29 خردادماه سال جاری برگزار می‌نماید. تغییر لوگوی انجمنتغییر لوگوی انجمن لوگوی جدید انجمن و علت تغییر آن خبرنامه زمستان 1402 منتشر شدخبرنامه زمستان 1402 منتشر شد خبرنامه زمستان 1402 منتشر شد برگزاری نشست برگزاری نشست "تحولات معاصر در علم آموزش و پرورش تطبیقی" نشست "تحولات معاصر در علم آموزش و پرورش تطبیقی" روز شنبه ۷ بهمن در سالن خیام خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد. برگزاری نشستی با استاد«مروری بر تحولات علم تطبیقی از منظر زندگی علمی و حرفه ای استاد دکتر محسن پور »برگزاری نشستی با استاد«مروری بر تحولات علم تطبیقی از منظر زندگی علمی و حرفه ای استاد دکتر محسن پور » انجمن آموزش و پرورش تطبیقی ایران در راستای رسالت " معرفی و اشاعه علم آموزش و پرورش تطبیقی " با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی در روز شنبه مورخه ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ جلسه "نشستی با استاد " را برگزار خواهد نمود تا مروری بر تحولات این علم از منظر زندگی علمی و حرفه ای استاد دکتر محسن پور داشته باشند. خبرنامه پاییز1402 انجمن آموزش و پرورش تطبیقی منتشر شدخبرنامه پاییز1402 انجمن آموزش و پرورش تطبیقی منتشر شد خبرنامه پاییز 1402 انجمن آموزش و پرورش تطبیقی منتشر شد خبرنامه بهار 1402خبرنامه بهار 1402 خبرنامه بهار 1402 انجمن آموزش و پرورش تطبیقی منتشر شد برنامه سخنرانی ها و پنل های برنامه سخنرانی ها و پنل های " اولین همایش ملی آموزش و پرورش،  ارتقای بهره وری، چالش ها، راهبردها و راهکارها " برنامه سخنرانی ها و پنل های " اولین همایش ملی آموزش و پرورش،  ارتقای بهره وری، چالش ها، راهبردها و راهکارها " که به همت پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش و اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران و با حمایت علمی انجمن آموزش و پرورش تطبیقی ایران  در روز سه شنبه ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۲ در اردوگاه شهید باهنر برگزار می‌شود ،