menusearch
cesir.ir

انجمن آموزش و پرورش تطبیقی ایران | گسترش، پیشبرد و ارتقای علم

جستجو
برگزاری نشست برگزاری نشست "تحولات معاصر در علم آموزش و پرورش تطبیقی" نشست "تحولات معاصر در علم آموزش و پرورش تطبیقی" روز شنبه ۷ بهمن در سالن خیام خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد. برگزاری نشستی با استاد«مروری بر تحولات علم تطبیقی از منظر زندگی علمی و حرفه ای استاد دکتر محسن پور »برگزاری نشستی با استاد«مروری بر تحولات علم تطبیقی از منظر زندگی علمی و حرفه ای استاد دکتر محسن پور » انجمن آموزش و پرورش تطبیقی ایران در راستای رسالت " معرفی و اشاعه علم آموزش و پرورش تطبیقی " با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی در روز شنبه مورخه ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ جلسه "نشستی با استاد " را برگزار خواهد نمود تا مروری بر تحولات این علم از منظر زندگی علمی و حرفه ای استاد دکتر محسن پور داشته باشند. خبرنامه پاییز1402 انجمن آموزش و پرورش تطبیقی منتشر شدخبرنامه پاییز1402 انجمن آموزش و پرورش تطبیقی منتشر شد خبرنامه پاییز 1402 انجمن آموزش و پرورش تطبیقی منتشر شد خبرنامه بهار 1402خبرنامه بهار 1402 خبرنامه بهار 1402 انجمن آموزش و پرورش تطبیقی منتشر شد برنامه سخنرانی ها و پنل های برنامه سخنرانی ها و پنل های " اولین همایش ملی آموزش و پرورش،  ارتقای بهره وری، چالش ها، راهبردها و راهکارها " برنامه سخنرانی ها و پنل های " اولین همایش ملی آموزش و پرورش،  ارتقای بهره وری، چالش ها، راهبردها و راهکارها " که به همت پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش و اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران و با حمایت علمی انجمن آموزش و پرورش تطبیقی ایران  در روز سه شنبه ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۲ در اردوگاه شهید باهنر برگزار می‌شود ، برگزاری کارگاه آموزش مجازی برگزاری کارگاه آموزش مجازی " راهنمای انتخاب موضوع و نگارش پروپوزال پایان نامه و رساله را با تاکید بر پژوهش های کیفی " انجمن آموزش و پرورش تطبیقی ایران با همکاری مرکز نشر فراعلم نخستین کارگاه آموزش مجازی " راهنمای انتخاب موضوع و نگارش پروپوزال پایان نامه و رساله را با تاکید بر پژوهش های کیفی " در طی دو جلسه روزهای ۶ آذرماه و ۱۳ آبان ماه سال‌جاری برگزار می‌نماید. مدرس این کارگاه جناب آقای دکتر محمد حسن میرزامحمدی، استاد دانشگاه شاهد و نایب رئیس انجمن آموزش و پرورش تطبیقی ایران می‌باشند برگزاری دوره آموزش مجازی « کاربرد هوش مصنوعی در مدارس (هوش مصنوعی برای معلمان)» برگزاری دوره آموزش مجازی « کاربرد هوش مصنوعی در مدارس (هوش مصنوعی برای معلمان)» دوره آموزش مجازی « کاربرد هوش مصنوعی در مدارس (هوش مصنوعی برای معلمان)» با تدریس خانم دکتر شهناز ذوفن استاد تکنولوژی آموزشی دانشگاه پومونای آمریکا با همکاری انجمن آموزش و پرورش تطبیقی ایران و مرکز نشر فراعلم برگزار خواهد شد برگزاری پنجمین همایش ملی دانش موضوعی - تربیتی در آموزش زبان انگلیسی با حمایت انجمن آموزش و پرورش تطبیقی ایرانبرگزاری پنجمین همایش ملی دانش موضوعی - تربیتی در آموزش زبان انگلیسی با حمایت انجمن آموزش و پرورش تطبیقی ایران پنجمین همایش ملی دانش موضوعی - تربیتی در آموزش زبان انگلیسی با حمایت انجمن آموزش و پرورش تطبیقی ایران برگزار می‌گردد.