menusearch
cesir.ir

اخبار

جستجو
برگزاری نشست برگزاری نشست "تحولات معاصر در علم آموزش و پرورش تطبیقی" نشست "تحولات معاصر در علم آموزش و پرورش تطبیقی" روز شنبه ۷ بهمن در سالن خیام خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد. یکشنبه پانزدهم بهمن ۰۲ برگزاری نشستی با استاد«مروری بر تحولات علم تطبیقی از منظر زندگی علمی و حرفه ای استاد دکتر محسن پور » برگزاری نشستی با استاد«مروری بر تحولات علم تطبیقی از منظر زندگی علمی و حرفه ای استاد دکتر محسن پور » انجمن آموزش و پرورش تطبیقی ایران در راستای رسالت " معرفی و اشاعه علم آموزش و پرورش تطبیقی " با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی در روز شنبه مورخه ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ جلسه "نشستی با استاد " را برگزار خواهد نمود تا مروری بر تحولات این علم از منظر زندگی علمی و حرفه ای استاد دکتر محسن پور داشته باشند. یکشنبه پانزدهم بهمن ۰۲ خبرنامه پاییز1402 انجمن آموزش و پرورش تطبیقی منتشر شد خبرنامه پاییز1402 انجمن آموزش و پرورش تطبیقی منتشر شد خبرنامه پاییز 1402 انجمن آموزش و پرورش تطبیقی منتشر شد یکشنبه پانزدهم بهمن ۰۲ خبرنامه بهار 1402 خبرنامه بهار 1402 خبرنامه بهار 1402 انجمن آموزش و پرورش تطبیقی منتشر شد دوشنبه چهارم دی ۰۲ برنامه سخنرانی ها و پنل های برنامه سخنرانی ها و پنل های " اولین همایش ملی آموزش و پرورش،  ارتقای بهره وری، چالش ها، راهبردها و راهکارها " برنامه سخنرانی ها و پنل های " اولین همایش ملی آموزش و پرورش،  ارتقای بهره وری، چالش ها، راهبردها و راهکارها " که به همت پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش و اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران و با حمایت علمی انجمن آموزش و پرورش تطبیقی ایران  در روز سه شنبه ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۲ در اردوگاه شهید باهنر برگزار می‌شود ، دوشنبه ششم آذر ۰۲