menusearch
cesir.ir

آرشیو اخبار صفحه شش

جستجو
لایو آموزشی «نگاهی تطبیقی به وضعیت تحقیقات حوزه تعلیم و تربیت در ایران و کانادا» لایو آموزشی «نگاهی تطبیقی به وضعیت تحقیقات حوزه تعلیم و تربیت در ایران و کانادا» لایو آموزشی «نگاهی تطبیقی به وضعیت تحقیقات حوزه تعلیم و تربیت در ایران و کانادا» به میزبانی دکتر سعید صفایی موحد پژوهشگر و مدرس دانشگاه و میهمانی دکتر سید امین موسوی عضو هیات علمی دانشگاه ساسکاچوان کانادا با همکاری انجمن آموزش و پرورش تطبیقی ایران
برگزار می‌شود
سه شنبه دهم مرداد ۰۲
مجموعه وبینارهای  آموزشی مرکز تحقیقات معلمان استان اصفهان باهمکاری انجمن آموزش و پرورش تطبیقی شعبه اصفهان با عنوان« فرایند و اجرا درس پژوهی » برگزار شد مجموعه وبینارهای آموزشی مرکز تحقیقات معلمان استان اصفهان باهمکاری انجمن آموزش و پرورش تطبیقی شعبه اصفهان با عنوان« فرایند و اجرا درس پژوهی » برگزار شد مجموعه وبینارهای آموزشی مرکز تحقیقات معلمان استان اصفهان باهمکاری انجمن آموزش و پرورش تطبیقی شعبه اصفهان با عنوان« فرایند و اجرا درس پژوهی » برگزار شد سه شنبه دهم مرداد ۰۲  مجموعه وبینارهای  آموزشی مرکز تحقیقات معلمان استان اصفهان باهمکاری انجمن آموزش و پرورش تطبیقی شعبه اصفهان با فرصتی برای آموختن برگزار شد مجموعه وبینارهای آموزشی مرکز تحقیقات معلمان استان اصفهان باهمکاری انجمن آموزش و پرورش تطبیقی شعبه اصفهان با فرصتی برای آموختن برگزار شد مجموعه وبینارهای آموزشی مرکز تحقیقات معلمان استان اصفهان باهمکاری انجمن آموزش و پرورش تطبیقی شعبه اصفهان با فرصتی برای آموختن برگزار شد سه شنبه دهم مرداد ۰۲ اطلاعیه برای نویسندگان سومین کنفرانس بین‌المللی آموزش و پرورش تطبیقی در مورد ثبت مقالاتشان در ISC اطلاعیه برای نویسندگان سومین کنفرانس بین‌المللی آموزش و پرورش تطبیقی در مورد ثبت مقالاتشان در ISC اطلاعیه برای نویسندگان سومین کنفرانس بین‌المللی آموزش و پرورش تطبیقی در مورد ثبت مقالاتشان در ISC دوشنبه دوم مرداد ۰۲ انتشار جدیدترین شماره فصلنامه انتشار جدیدترین شماره فصلنامه " مطالعات ایرانی آموزش و پرورش تطبیقی " انتشار جدیدترین شماره فصلنامه " مطالعات ایرانی آموزش و پرورش تطبیقی "

دوشنبه بیست و ششم تیر ۰۲