menusearch
cesir.ir

پنج

جستجو
برگزاری کارگاه آموزش مجازی برگزاری کارگاه آموزش مجازی " راهنمای انتخاب موضوع و نگارش پروپوزال پایان نامه و رساله را با تاکید بر پژوهش های کیفی " انجمن آموزش و پرورش تطبیقی ایران با همکاری مرکز نشر فراعلم نخستین کارگاه آموزش مجازی " راهنمای انتخاب موضوع و نگارش پروپوزال پایان نامه و رساله را با تاکید بر پژوهش های کیفی " در طی دو جلسه روزهای ۶ آذرماه و ۱۳ آبان ماه سال‌جاری برگزار می‌نماید. مدرس این کارگاه جناب آقای دکتر محمد حسن میرزامحمدی، استاد دانشگاه شاهد و نایب رئیس انجمن آموزش و پرورش تطبیقی ایران می‌باشند شنبه بیستم آبان ۰۲ برگزاری دوره آموزش مجازی « کاربرد هوش مصنوعی در مدارس (هوش مصنوعی برای معلمان)» برگزاری دوره آموزش مجازی « کاربرد هوش مصنوعی در مدارس (هوش مصنوعی برای معلمان)» دوره آموزش مجازی « کاربرد هوش مصنوعی در مدارس (هوش مصنوعی برای معلمان)» با تدریس خانم دکتر شهناز ذوفن استاد تکنولوژی آموزشی دانشگاه پومونای آمریکا با همکاری انجمن آموزش و پرورش تطبیقی ایران و مرکز نشر فراعلم برگزار خواهد شد دوشنبه یکم آبان ۰۲ برگزاری پنجمین همایش ملی دانش موضوعی - تربیتی در آموزش زبان انگلیسی با حمایت انجمن آموزش و پرورش تطبیقی ایران برگزاری پنجمین همایش ملی دانش موضوعی - تربیتی در آموزش زبان انگلیسی با حمایت انجمن آموزش و پرورش تطبیقی ایران پنجمین همایش ملی دانش موضوعی - تربیتی در آموزش زبان انگلیسی با حمایت انجمن آموزش و پرورش تطبیقی ایران برگزار می‌گردد. شنبه بیست و نهم مهر ۰۲ کارگاه آموزشی « راهنمای انتخاب موضوع و نگارش پروپوزال پایان نامه و رساله با تاکید بر پژوهش های کیفی»  توسط دکتر محمد حسن میرزا محمدی با همکاری انجمن آموزش و پرورش تطبیقی ایران برگزار می‌شود کارگاه آموزشی « راهنمای انتخاب موضوع و نگارش پروپوزال پایان نامه و رساله با تاکید بر پژوهش های کیفی» توسط دکتر محمد حسن میرزا محمدی با همکاری انجمن آموزش و پرورش تطبیقی ایران برگزار می‌شود انجمن آموزش و پرورش تطبیقی ایران با همکاری مرکز نشر فرا علم کارگاه آموزشی مجازی « راهنمای انتخاب موضوع و نگارش پروپوزال پایان نامه و رساله با تاکید بر پژوهش های کیفی» برگزار می‌کند. مدرس دوره جناب آقای دکتر محمد حسن میرزا محمدی استاد دانشگاه شاهد و نایب رئیس انجن آموزش و پرورش تطبیقی می‌باشند. علاقمندان برای ثبت نام لطفا به شماره ایتا مندرج در پوستر تماس حاصل نمایید. برای کلیه شرکت کنندگان گواهی شرکت در کارگاه از سوی انجمن صادر می‌گردد. یکشنبه بیست و سوم مهر ۰۲ تفاهم نامه‌ همکاری انجمن آموزش و پرورش تطبیقی ایران با پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش تفاهم نامه‌ همکاری انجمن آموزش و پرورش تطبیقی ایران با پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش تفاهم نامه‌ همکاری فی‌مابین به امضا جناب آقای دکتر محبی ریاست محترم پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش و جناب آقای دکتر رهنما ریاست محترم انجمن آموزش و پرورش تطبیقی ایران رسید.  چهارشنبه بیست و دوم شهریور ۰۲