menusearch
cesir.ir

چهار

جستجو
برگزاری  اولین کارگاه برگزاری اولین کارگاه " راهنمای شرکت در آزمون EPT " را به صورت مجازی انجمن آموزش و پرورش تطبیقی ایران با همکاری مرکز نشر فراعلم اولین کارگاه " راهنمای شرکت در آزمون EPT " را به صورت مجازیتوسط جناب آقای دکتر شاهین تقدمی استادیار رشته " آموزش زبان انگليسي " برگزار می‌نماید. دوشنبه ششم آذر ۰۲ برگزاری کارگاه «راهنمای نگارش پرپوزال پایان نامه و رساله با تاکید بر روش های کیفی» برگزاری کارگاه «راهنمای نگارش پرپوزال پایان نامه و رساله با تاکید بر روش های کیفی» کارگاه «راهنمای نگارش پرپوزال پایان نامه و رساله با تاکید بر روش های کیفی» توسط «دکتر محمد حسن میرزامحمدی »
با همکاری انجمن آموزش و پرورش تطبیقی برگزار می‌شود
دوشنبه ششم آذر ۰۲
برگزاری کارگاه «راهنمای نگارش پرپوزال پایان نامه و رساله با تاکید بر روش های کیفی» برگزاری کارگاه «راهنمای نگارش پرپوزال پایان نامه و رساله با تاکید بر روش های کیفی» کارگاه «راهنمای نگارش پرپوزال پایان نامه و رساله با تاکید بر روش های کیفی» توسط «دکتر محمد حسن میرزامحمدی »
با همکاری انجمن آموزش و پرورش تطبیقی برگزار می‌شود
دوشنبه ششم آذر ۰۲
برنامه سخنرانی ها و پنل های برنامه سخنرانی ها و پنل های " اولین همایش ملی آموزش و پرورش،  ارتقای بهره وری، چالش ها، راهبردها و راهکارها " برنامه سخنرانی ها و پنل های " اولین همایش ملی آموزش و پرورش،  ارتقای بهره وری، چالش ها، راهبردها و راهکارها " که به همت پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش و اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران و با حمایت علمی انجمن آموزش و پرورش تطبیقی ایران  در روز سه شنبه ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۲ در اردوگاه شهید باهنر برگزار می‌شود ، دوشنبه ششم آذر ۰۲ برگزاری« اولین همایش ملی آموزش و پرورش، ارتقای بهره وری، چالش ها، راهبردها و راهکارها» برگزاری« اولین همایش ملی آموزش و پرورش، ارتقای بهره وری، چالش ها، راهبردها و راهکارها» اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران مفتخر است میزبان پژوهشگران حوزه تعلیم و تربیت باشد در« اولین همایش ملی آموزش و پرورش، ارتقای بهره وری، چالش ها، راهبردها و راهکارها» که در روز سه شنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۲ از ساعت ۷:۳۰ لغایت ۱۷ در محل مجتمع فرهنگی اردوگاهی شهید باهنر تهران به آدرس: تجریش، میدان قدس، خیابان شهید باهنر (نیاوران) روبروی کلانتری ۱۲۳، خیابان فیضیه با حضور دانشگاهیان، اندیشمندان و مسئولین وزارت آموزش و پرورش برگزار خواهد شد.

🔸 حضور در همایش برای اعضای انجمن آموزش و پرورش تطبیقی ایران رایگان و فاقد هزینه است.
دوشنبه ششم آذر ۰۲